door Jan-Willem van Rijnberk zonnekeurinstallateur bij EnergieAnders, Tilburg.

Een zonnestroom-systeem heeft een levensduur van twintig jaar of meer. Het is voor een groot deel buiten geplaatst op het dak van je woning en produceert voor jou energie, jaar in jaar uit, letterlijk in weer en wind… bij sneeuw of bij storm. De afgelopen weken hebben we weer zo’n periode dat het flink waait in Nederland: Storm. Zonnepanelen en storm zijn geen grote vrienden. En ja, bij een flinke storm gaat het af en toe wel eens mis.

Als Zonnekeur-installateur, EnergieAnders, merken we dat bij de aanschaf van zonnepanelen de meeste aandacht uitgaat naar het rendement. Er wordt lang stil gestaan bij het meest zichtbare onderdeel van het zonne-energie systeem: de keuze van de zonnepanelen, hoeveel energie de panelen leveren en ja, ook bij de kleur.

Er is al minder aandacht voor het plaatsingsontwerp; hoe de panelen op het dak komen te liggen. De kwaliteit van de omvormer of de monitoring van de productie krijgt in veel gevallen weer minder aandacht. Wie staat er dan nog stil bij de kwaliteit van het gekozen montagesysteem? Bijna niemand vraagt: “Is dit systeem wel stormvast?”

In Nederland wordt kwaliteit vaak overschaduwd doordat de meeste aandacht gericht is op de prijs. Men denkt dat het grootste voordeel wordt behaald door een aanschaf voor de laagste prijs. Het kan niet anders zijn, dat de laagste prijs ten koste gaat van de kwaliteit van de installatie en de uitvoering. Daar schuilt de duivel in de details!

Streeft een installateur door de prijsdruk naar besparing op materiaal en arbeid? Een voordeel op schuine daken is dan al snel gevonden in het toepassen van minder dakhaken, immers dat scheelt geld voor de haken en tijd voor de montage. Voor platte daken is er zo’n zelfde valkuil. Denk hierbij aan het niet toepassen van de juiste hoeveelheid ballast of de keuze voor een afgeschermd draagsysteem, dat minder windgevoelig is maar meer arbeid vragen. Of voor hoger gelegen en meer windgevoelige daken, bewust een keuze maken voor robuustere montage systemen?

Kiezen voor een standaard pakket of een systeem op maat?
De collectief samengestelde standaard pakketten komen niet altijd goed uit op de net afwijkende daken, waar een afvoerpijp of een dakraam de situatie net anders maakt. De inspecteurs van EnergieAnders zien dat adviesmarges worden overschreden, om maar zoveel mogelijke panelen op het dak te kunnen plaatsen. Zonder bijvoorbeeld te kiezen voor een hogere kwaliteit zonnepanelen met een hoger rendement, die met minder oppervlakte in de gegeven situatie, toch de beoogde opbrengst halen.

Door de keuzes zo goedkoop mogelijk te maken, is het zonne-energie systeem ook minder stormbestendig. Specifiek situaties vragen om maatwerk oplossingen zoals zonnekeur-installateur EnergieAnders die biedt. Als gecertificeerd zonnekeur-installateur vind ik het niet verwonderlijk dat de storm weer een paar panelen te pakken heeft gehad.

Wat moet je doen?

Het eerste advies van EnergieAnders is, om voordat er stormschade kan ontstaan, al bij de aanschaf van een zonnepanelen systeem je aandacht niet alleen op de prijs te richten. Sta  stil bij de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het systeem. De kwaliteit van de zonnepanelen en de kwaliteit van de omvormer zijn belangrijk voor het succes en de duurzaamheid van jouw zonnestroom-installatie. Van belang is ook een op de maatvoering van jouw dak afgestemd plaatsingsontwerp. Doe navraag of het montagesysteem is afgestemd op de Nederlandse bouwwijze en check of de wijze van monteren geschikt is voor de in het gebied geldende windbelasting. Is het montage systeem voor de zonnepanelen getest en van garanties of certificaten voorzien? Welke specificaties gelden er in jouw specifieke situatie voor jouw zonnepanelen systeem? Een goede installateur heeft hier passende antwoorden op. Kies daarom met een gerust hart voor een zonnekeur-installateur!

Het tweede advies is: Plaats je een zonne-energie systeem, meldt dit aan je verzekering.

Zonnepanelen die zijn vastgemaakt -aard- en nagelvast- aan het huis (op het dak), zijn verzekerd op de Woonhuisverzekering. Deze zonnepanelen zijn dan meestal verzekerd tegen brandschade en diefstal.
Losse onderdelen van het systeem die in huis zijn geplaatst vallen in de meeste gevallen onder de inboedelverzekering. Let wel, er zijn per verzekeraar afwijkende details en daarom is het goed zelf navraag bij je verzekering te doen. Dit geldt ook voor dekking bij stormschade. Een extra aandachtspunt hierbij is, het geval van vervolgschade. Bijvoorbeeld als er door storm iets van jouw dak afwaait en op een auto van jezelf, of op die van de buren beland. En hoe zit het als jouw zonnestroom systeem niet het probleem heeft veroorzaakt tijdens storm, maar dat bijvoorbeeld de door de storm losgerukte dakpannen van de buren op jouw zonnepanelen terecht zijn gekomen en de stormschade hebben veroorzaakt?

Dan adviseert EnergieAnders om naast een melding bij je verzekering over de geplaatste installatie, jezelf aan te leren om direct na een uitzonderlijke weersituatie zoals storm, rondom je huis een visuele inspectieronde te maken, om te bekijken of er stormschade is ontstaan. Misschien is er stormschade aan het dak ontstaan waardoor er dakpannen los hangen boven de zonnepanelen? Mogelijk dat op het platte dak een rij zonnepanelen tijdens de storm iets zijn verschoven. Als je dit opmerkt, kan door tijdig ingrijpen de echte schade worden voorkomen.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over zonne-energie? Neem contact op met EnergieAnders BV, Tilburg: www.zonnekeurinstallateur.nl of bel 085 877 1822

Jan-Willem van Rijnberk

Vindt u deze in formatie nuttig? Like ons op FaceBook