door Jan-Willem van Rijnberk zonnekeurinstallateur bij EnergieAnders, Tilburg.

EnergieAnders BV uit Tilburg is een van de weinige zonne-energie erkende installatiebedrijven in Nederland. Maar hoe zit het nu precies met die keurmerken en kwaliteitslabels?

Zonnekeur Keurmerk

Het Zonnekeur Keurmerk wordt beheerd door de stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) en is opgericht op initiatief van de Duurzame Energie Koepel en Holland Solar in samenwerking met de belangrijkste kwaliteitskeurmerken in de elektro- en technische installatietechniek: UNETO-VNI, SEI en RVO om één helder kwaliteitskeurmerk in de markt te zetten voor duurzame energie producten en diensten zoals zonne-energie: Zonnekeur.

Op initiatief van Holland Solar is een kwaliteitssysteem ontwikkeld om kennis en kunde op het gebied van zonnestroom en zonnewarmte te kunnen borgen. Het doel is om bedrijven die installatietechnisch of bouwkundig betrokken zijn bij het verkopen, ontwerpen, monteren en beheren van zonne-energiesystemen een goed uitgangspunt te geven om hoge kwaliteit te kunnen realiseren voor zonne-energie systemen en dat ook aan te kunnen tonen door het voeren van het Zonnekeur keurmerk.

Zonnekeurinstallateur

Deze gecertificeerde installatiebedrijven hebben een onderscheidende deskundigheid en zijn hierdoor instaat u een totaalpakket te bieden aan elektrotechnische diensten en oplossingen, als het gaat om duurzame energietechnieken: zonnepanelen (PV-installaties), zonnecollectoren, combinatiesystemen (PVT), e-laadpalen, energiemonitoring en decentrale opslag van energie.
De Zonnekeur-installateur is in staat hierbij het gehele traject te verzorgen: advies, installatie, subsidieaanvraag, informatie over financieringsmogelijkheden, BTW-teruggave en eventuele bouwvergunningen. Zo heeft u als klant één aanspreekpunt voor al uw duurzame-energietoepassingen.
U kunt bij Zonnekeur-installatiebedrijven terecht voor zowel kleine als grootschalige zonne-energieprojecten. De Zonnekeur-installateur kan u tevens adviseren over hoe u op een duurzame wijze om kunt gaan met besparing en het terugbrengen van uw energieverbruik.

Voor u als opdrachtgever is het belangrijk want een kwaliteitslabel (erkenning en/of certificaat) zoals Zonnekeur schept vertrouwen en geeft zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd. Voor installateurs in de zonne-enrgiesector is het Zonnekeur kwaliteitslabel essentieel om zich in de markt te onderscheiden als vakman en technisch specialist en zich te profileren met een professioneel imago. Het kwaliteitslabel Zonnekeur toont ook aan dat de installateur veel belang hecht aan kwaliteit: de interne werkprocessen op orde heeft en hoogstaande kwaliteit van het installatiewerk realiseert.

Wat is SEI?

De Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI) is opgericht door UNETO-VNI, de branche-organisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel. De stichting heeft als doel om het onderscheid zichtbaar te maken tussen enerzijds pseudo vaklui en anderzijds vakbekwame installateurs. U vindt deze doelstelling op de website van het SEI.
SEI is één van de partners binnen het Zonnekeur keurmerk. Het SEI keurmerk is uw garantie voor een goede installatie. SEI erkende zonnestroom installateurs geven u de beste garantie voor de kwaliteit van uw installatie. Eventuele gebreken van zonne-energie installaties komen vaak pas na vele jaren aan het licht, vraag daarom altijd of uw installateur Zonnekeur en SEI erkend is, dit geeft u de beste garantie op een vakbekwame zonnestroom installatie.

De Nederlandse overheid ondersteunt de SEI zonnestroom installateur en zal binnen afzienbare tijd enkel nog maar werken met SEI gekwalificeerde zonnestroom installateurs.

OMEGA gecertificeerd zonnestroom-inspecteur

De echte situatie is dat er veel fouten worden gemaakt bij het ontwerp en de installatie van zonnestroom installaties. EnergieAnders is eveneens onafhankelijk gecertificeerd OMEGA zonnestroom-inspecteur en op inspecties zien wij veel voorbeelden van fouten:

 • Voorbeelden van een verkeerd ontwerp van de installatie
 • De omvormer is niet goed gedimensioneerd in combinatie met de zonnepanelen,
 • De bekabeling van het systeem houdt geen rekening met inductiestromen,
 • De bekabeling wordt te warm door onvoldoende dikte,
 • Het montage systeem is niet uitgevoerd conform de normen,
 • De zonnestroom installatie houdt geen rekening met schaduwproblematiek.

Voorbeelden en gevolgen van foutieve installatie kunnen zijn:

 • Lekkage van daken en/of warmteverlies door verkeerde installatie,
 • De installatierichtlijnen van de fabrikant worden niet opgevolgd,
 • De zonnepanelen worden onjuist behandeld tijdens de montage,
 • De zonnepanelen worden onjuist bevestigd en komen los van de profielen,
 • De zonnepanelen komen los door onvoldoende of onjuist geplaatste balast,
 • Door foutieve installatie ontstaat kortsluiting (bv door connectors en water),
 • Veiligheidsrichtlijnen worden genegeerd, waarbij u mogelijk mede-verantwoordelijk bent bij ongevallen,
 • Verkeerde productkeuzes en problemen met garantie-bepalingen.

Kwaliteitsproblemen door ondeugdelijk materiaal worden pas na langere tijd zichtbaar en dan is het lastig om oorzaken te herleiden. Een zonnestroom systeem moet vele jaren probleemloos kunnen blijven werken. We spreken dan over een periode van 25 tot 30 jaar. Het dringende advies is dus om enkel gebruik te maken van vakbekwame Zonnekeur erkende installateurs. 
Vraag hiernaar bij uw offerte!

Ter zijde: Op dit moment zijn echt de meeste installateurs NIET in het bezit van het Keurmerk Zonnekeur! Met het keurmerk van Stichting DEPK kan het installatiebedrijf laten zien dat bij hem in ieder geval de juiste kennis aanwezig is om installatiewerk uit te voeren. Met name voor het installatiewerk heeft de SEI-erkenning een duidelijke, toegevoegde waarde voor het installatiebedrijf en voor u als klant.

Een andere partner binnen het Zonnekeur Keurmerk is UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Het keurmerk bundelt de belangen van grote, middelgrote en kleine ondernemingen die in de brede zin actief zijn in alle installatiedisciplines en gerelateerde technische detailhandel. Aangesloten bedrijven houden zich aan de veiligheidsvoorschriften en regelgeving zoals beschreven in bijvoorbeeld de NEN1010.

Als laatste noem ik graag nog het label VCA. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om ze veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt ook het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Als vakbekwame specialist, is EnergieAnders een van de weinige zonne-energie erkende installatiebedrijven in Nederland, die gecertificeerd is om het Zonnekeur keurmerk te voeren. EnergieAnders is SEI geregistreerd en VCA-gecertificeerd. EnergieAnders voldoet zodoende aan de hoogste normering voor kwaliteit in de zonne-stroomsector.

Vervolgens is EnergieAnders ‘Preferred Installer’ van SolarWatt. SolarWatt is de Duitse producent van kwaliteitszonnepanelen, die als eerste glas-glas zonnepanelen heeft geïntroduceerd die met een productgarantie komen van 30 jaar. Kiezen voor EnergieAnders als uw installateur voor uw zonnestroomsysteem is dus een juiste keuze, een keuze voor kwaliteit.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over zonnepanelen? Neem contact op met EnergieAnders BV, Tilburg: www.zonnekeurinstallateur.nl of bel 085 877 1822

Jan-Willem van Rijnberk

Vindt u deze in formatie nuttig? Like ons op FaceBook