door Jan-Willem van Rijnberk zonnekeurinstallateur bij EnergieAnders, Tilburg.

Op 28 januari is het Solar Trendrapport 2015 gepresenteerd. Door de opwinding die het rapport veroorzaakte, is er een nerveus optimisme door de hele zonne-energiesector gegaan: 2014 rapporteerde groei en voor 2015 wordt ook weer groei voorzien. Zal dit optimisme worden beloond?

We zijn alweer een volle maand in 2015 op pad en er zijn tal van nieuwe initiatieven fris in de steigers gezet om met verleidelijke aankoopcampagnes, consumenten te overtuigen nu echt werk te maken van zonne-energie en een zonnestroom-installatie aan te schaffen.

Presentatie Solar Trendrapport 2015

Presentatie Solar Trendrapport 2015

Niet de minste zijn over de drempel gegaan om hun merk en goede naam in te zetten voor collectieve aankoopcampagnes. Na Natuur & Milieu, trekt de campagne van Vereniging Eigenhuis nu de aandacht. Los van al dit optimisme en alle goede bedoelingen, wil ik een kanttekening plaatsen bij het ontlenen van autoriteit (endorsement in marketing vaktaal) van verenigingen en organisaties, om extra overtuigingskracht te geven aan commerciële transacties zoals het verkopen van zonnepanelen en zonne-energiesystemen.

Onder druk van de hoge concurrentie op prijs, zoeken aanbieders naar middelen om het volume sterk te vergroten. Daarom zoeken ze heil in collectieve aankoopprojecten zoals bijvoorbeeld die met de steun van Vereniging Eigenhuis. Vereniging Eigenhuis wordt opeens als de ter zake deskundige opgevoerd en tevens neergezet als de beoordelaar en de borger van kwaliteit. En dat is waar voor mij de schoen wringt. Ik ben echt geen “new-bee” in de zonne-energie en weet uit ervaring dat kwaliteit moeilijk te duiden is en van specifieke factoren afhankelijk is. Als er een grote hoeveelheid aanbieders en producten zijn die met grote kwaliteit- en prijsverschillen op de markt worden gebracht, ziet iedereen zo zijn kansen en commercieel succes lijkt voor het oprapen… Laat ik vertellen dat de praktijk van alle dag weerbarstiger is. En ja, het is ook bekend dat verschillende partijen in de zonne-energie al misgegokt hebben.

Zonder te gokken. Wat zijn de randvoorwaarden van goede kwaliteit bij een zonnepanelen systeem? Hoe bepaal je dat? Zeker als het betreffende zonnestroom systeem een lange periode moet blijven werken. Een zonne-stroom systeem wordt geplaatst om 25 tot 30 jaar stroom te blijven leveren. Dat is een periode die zo gezegd ‘een half mensenleven’ lang is….

Bij deze investering gaat het om een bedrag dat je dat je weloverwogen uitgeeft. Daarom is het van belang om met goede argumenten een juiste en duurzame beslissing te maken, die niet alleen op de aanschafprijs is gebaseerd. Immers wat is het rendement van het systeem dat jaar in jaar uit gerealiseerd gaat worden? Als dat in opbrengstresultaat aantallen procenten lager is, of juist na verloop van tijd sneller afneemt, dan doet dat het aankoopvoordeel in enkele jaren al teniet.

Een zonnestroom systeem bestaat uit verschillende componenten, die samen het succes van het systeem bepalen. Ik vergelijk dat graag met hoe dat vroeger ging met een geluidsinstallatie: tuner, versterker, cassettedeck, platenspeler en geluidsboxen. Samen maakte deze componenten dat je van muziek kon genieten. Het samenstel van componenten vormde een ketting en de kwaliteit van het geproduceerde geluid was net zo goed, als de zwakste schakel in de reeks van componenten. Bezuinigen op de kwaliteit van de boxen was geen optie en ja ook de versterker diende de juiste te zijn voor het vermogen van wat de boxen aankonden. Samen berekent op de toepassing en de omvang van de ruimte waarin het systeem werd geplaatst om van een goede weergave van geluid en muziek verzekerd te zijn.

Zo ook met een zonnestroom-systeem. Wat heb je aan een met zorg uitgekozen zonnepaneel als het niet correct wordt geplaatst, of met een omvormer wordt gecombineerd die niet goed bij de situatie past?

Zonder dat ik het onnodig ingewikkeld wil maken, is er bij een zonnepanelen-systeem ook sprake van een keten met afstemmingsproblematiek tussen de componenten, de schakels in de ketting. In een zonnestroom-systeem onderscheid ik een zevental belangrijke aspecten die samen bepalend zijn voor de kwaliteit en daarmee de duurzaamheid en het rendement van het zonne-energiesysteem.
Het ontwerp, de keuze van de zonnepanelen, de omvormer, het montagesysteem, de rol van certificaten en keurmerken, merkreputatie en garanties, de installateur en de uitvoering van de installatie, documentatie en service. Volg de berichten op dit blog waar ik in de komende weken, deze aspect nader ga bespreken.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over zonnen-energie? Neem contact op met EnergieAnders BV, Tilburg: www.zonnekeurinstallateur.nl of bel 085 877 1822

Jan-Willem van Rijnberk

Vindt u deze in formatie nuttig? Like ons op FaceBook

Jan-Willem van Rijnberk is gecertificeerd zonnekeur controleur en installateur.
Hij is actief pleitbezorger voor duurzaamheid en enthousiast over de toepassingsmogelijkheden van zonne-energie. Samen met vijf anderen zonne-energie fanaten richtte hij in 2009 EnergieAnders op, één van de eerste Zonnekeur gecertificeerde zonne-energie installatie- en adviesbedrijven in Nederland. Hij adviseert en inspecteert voor bedrijven, overheden en particulieren over de toepassing van zonne-energie en energiebesparing. Hij houdt van Leffe blond en andijviestamp met spekjes.