door Jan-Willem van Rijnberk zonnekeurinstallateur bij EnergieAnders, Tilburg.

Steeds meer mensen zien dat de zon een belangrijke belofte is voor een schone en betaalbare energie. Het laten installeren van zonnepanelen of een zonneboiler groeit enorm aan populariteit.
 Tegelijkertijd zijn het relatief nieuwe technologieën. In de meeste technische opleidingen kwam tot voor kort zonne-energie nauwelijks aan bod. Voor iemand die zonne-energie wil gaan gebruiken, is het moeilijk te beoordelen of een installateur echt over de benodigde expertise beschikt. Voor een leek is het niet te zeggen welk rendement een zonneboiler of een set zonnepanelen daadwerkelijk kan halen. Daarbij is een zonne-energie systeem voor een groot deel ‘in de buitenlucht’ geplaatst en het systeem moet het wel zeker 20 jaar blijven doen.

Om je bij je keuze te helpen is het keurmerk “Zonnekeur” in het leven geroepen. EnergieAnders is Zonnekeur gecertificeerd zonne-energie installateur.

Er zijn drie redenen die duidelijk aan te geven waarom dat bedrijven en producten die het keurmerk Zonnekeur voeren, in de zonne-energie markt het verschil maken:

1. Kwaliteit

Bij de aanschaf van een zonne-energie installatie is het van belang dat je er vanuit kan gaan dat het systeem het maximale zijn rendement haalt. Bij de aankoopbeslissing laat je de opbrengstresultaten meewegen. Wanneer je kiest voor een zonneboiler-systeem of zonnepanelen-installatie met Zonnekeur weet je dat het rendement dankzij onderzoek en toetsing in orde is.
Uit onderzoek blijkt dat er nogal wat vakmanschap komt kijken bij het samenstellen van een geschikt systeem en de juiste installatie. Goede keuzes bij de samenstelling van de onderdelen en de aanleg zijn van groot belang, ook bij de details. De producten en systemen met het Zonnekeur voldoen aan alle normen, zijn betrouwbaar en veilig en je kunt zeker zijn van de gespecificeerde opbrengst.
Voor bedrijven die het keurmerk “Zonnekeur Installateur” voeren zoals EnergieAnders, geldt dat zij deskundig zijn. Zij hebben het keurmerk Zonnekeur verworven omdat zij aantoonbaar de juiste kwalificerende opleidingen met goede resultaten hebben afgesloten. Zonnekeur-installateurs leveren producten die aan alle normen voldoen en geven je goede adviezen. De Zonnekeur bedrijven staan onder toezicht en worden regelmatig gecontroleerd of ze het serieus goed blijven doen en hun deskundigheid op peil houden.

2. Zekerheid

Kiezen voor zonne-energie is ook een keuze voor de lange termijn. Je mag verwachten dat de geplaatste zonne-energie systemen lang meegaan en de afgegeven garantie termijnen over werking en rendement ook worden gerealiseerd. Door het keurmerk Zonnekeur is de toetsing van de deskundigheid en kwaliteit van installatie en producten, voor jou de zekerheid dat de keuze voor het Zonnekeur een betrouwbare keuze is!

3. Veiligheid

Zonne-energiesystemen leveren veel energie. Elektriciteit en/of warmte, daar moet je mee oppassen. Veiligheid in gebruik en bij de montage is daarom van groot belang.
De producten die door de Zonnekeur installateur worden geleverd, voldoen aan de veiligheidseisen en de monteurs werken strikt volgens de in Nederland geldende normen en regels. Ook voor hun eigen veiligheid, zoals die van het veilig werken op daken. Gezien het gevaar bij het werken op hoogten, raden wij aan alleen deskundige en ervaren installateurs het dakwerk te laten uitvoeren.
De installateurs met het Zonnekeur, hebben de juiste aandacht voor veiligheid en weten als geen ander hoe je niet alleen een zonne-energie systeem veilig laat werken maar ook hoe je een installatie veilig uitvoert.

Daarom kies je voor Zonnekeur zodat ook jij echt nog jaren plezier hebt van zonne-energie.

Zonnekeur installateurs hebben aantoonbaar de juiste deskundigheid en ervaring. Zij hebben het landelijke examen zonne-energie installateur behaald en hebben de praktijk toetsen met goed gevolg doorstaan. De producten die een Zonnekeur-installateur voor je selecteert, voldoen aan alle geldende kwaliteitsnormen. Kiezen voor het Zonnekeur is daarom kiezen met zekerheid voor een lang, betrouwbaar en veilig gebruikt van zonne-energie in je huis of bedrijf.

Heb je een vraag over het Zonnekeur keurmerk of naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met EnergieAnders BV, Tilburg: www.zonnekeurinstallateur.nl of bel 085 877 1822

Jan-Willem van Rijnberk

Vindt u deze in formatie nuttig? Like ons op FaceBook