door Jan-Willem van Rijnberk zonnekeurinstallateur bij EnergieAnders, Tilburg.

Op a.s. vrijdag 20 maart worden we in Noordwest-Europa geconfronteerd met iets nieuws sinds de opkomst van zonnestroom. Op vrijdag 20 maart komt er in de ochtend in een grootdeel van Europa even geen stroom meer uit zonnepanelen. Een tijdelijke stroomuitval vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die dan plaats vindt. Door de zonsverduistering wordt op deze (eventueel wolkeloze) vrijdagochtend vanaf omstreeks 9.30u de stroomleverantie van de inmiddels miljoenen in Noordwest-Europa geplaatste zonnepanelen, voor een periode van maximaal 2 uur en 14 minuten gedeeltelijk onderbroken.

Vorig jaar was 20 maart een zonnige voorjaarsdag, waarop menig dagrecord voor de productie van zonnestroom werd gebroken. Dit jaar is op vrijdagochtend 20 maart vanuit Nederland en België een fraaie gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar. De eclips duurt van ca. 09.30 tot ca. 11.50 uur. Het maximum van de verduistering vindt plaats rond 10.40 uur. In midden-Nederland wordt dan 84% van de middellijn van de zon afgedekt door de maan.

Hierdoor kan over heel Noordwest-Europa de stroomcapaciteit met 34 duizend megawatt tijdelijk inzakken zo is berekend. In Nederland valt als het niet bewolkt is ongeveer 500 megawatt zonnestroom productie weg, wat overeenkomt met de capaciteit van één klassieke energiecentrale. Omdat het geen volledige zonsverduistering is en omdat in de ochtenduren de zon nog opkomt, is de uitval niet op de productiefste moment van de dag.

Het is wel een unieke situatie, omdat er geen eerdere ervaring is met een zonsverduistering sinds dat zonnepanelen echt een bijdrage leveren aan de elektriciteitsproductie. Daarbij vindt de eclips over het hele continent vrijwel overal op het zelfde moment plaats, waarbij het gelijktijdig tot uitval van de zonnestroom-productie leidt.

Inmiddels heeft de landelijke beheerder Tennet al opdracht uitstaan om de extra benodigde capaciteit voor 20 maart door de energiebedrijven te laten produceren. In Nederland is er sprake van overcapaciteit bij de productiebedrijven en zal er voor de extra benodigde stroom soepeltjes worden bijgeschakeld vanuit de flexibele gascentrales en zullen gebruikers er weinig of niets van merken dat er even geen zonnestroom wordt geleverd.
Ook de mensen met een zonnestroom-installatie hoeven geen zorgen te maken. Door de verbinding met het elektriciteitsnet zal er steeds voldoende stroom zijn. Naarmate de lichtintensiteit afneemt zal het zonnestroom-systeem gaan ‘slapen’ en als de lichtintensiteit weer toeneemt schakelt de installatie zichzelf weer in. Als na 11.50 de zon dan weer verder aan de helen klimt, kan er in de middag bij een wolkeloze middag toch nog een leuke dagproductie worden gerealiseerd.

Deze zonsverduistering is wel een bijzondere gebeurtenis, mede door de opkomst van zonne-energie in Noordwest-Europa waardoor er even een geheel nieuwe uitdaging plaats heeft in de stroomvoorziening.
Let op!: Om de gedeeltelijke verduistering veilig te bekijken is een zogheten eclipsbril nodig, die bij de meeste planetaria en publiekssterrenwachten te koop is. 

Tip: see more at: http://www.allesoversterrenkunde.nl/#!/actueel/artikelen/_detail/gli/20-maart-gedeeltelijke-zonsverduistering/

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over zonnen-energie? Neem contact op met EnergieAnders BV, Tilburg: www.zonnekeurinstallateur.nl of bel 085 877 1822

Jan-Willem van Rijnberk

Vindt u deze in formatie nuttig? Like ons op FaceBook