De salderingsregeling, hoe was het ook alweer?

Wie zonnepanelen neemt en hiermee elektriciteit opwekt, doe dit in eerste instantie voor eigen gebruik. Maar het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen is geen stabiel proces. In de zomer is de opbrengst hoger dan in de winter. Op zonnige dagen wekken zonnepanelen vaak meer electriciteit op dan je zelf op dat moment nodig hebt. Daarom zijn zonnestroom-systemen in Nederland in de meeste gevallen aangesloten op het elektriciteitsnet. Immers dit maakt het mogelijk dat de pieken en dalen in opwekking en gebruik worden opgevangen in de verbinding met het stroomnet.

Salderen = verrekenen

Wek je op een zeker moment meer op dan je verbruikt, wordt het restant aan elektriciteit teruggevoerd naar het elektriciteitsnet. Andersom, verbruik je meer dan er opgewekt wordt, dan wordt de rest aangevuld vanaf het net en neem je de aanvullende elektriciteit van je energieleverancier af. Uiteindelijk wordt de teruglevering en de afname bijgehouden door je elektriciteitsmeter en vervolgens verrekend op de jaarrekening met je energiebedrijf. Nu nog tegen hetzelfde tarief waartegen je energie afneemt (binnen een vastgestelde bandmarge). Een opzicht eenvoudige en heldere regeling en dit proces van verrekening noemen we ‘salderen’.

De overheid wil deze salderingsregeling aangepassen

De salderingsregeling is destijdsontwikkeld toen zonne-energie werd geïntroduceerd. Inmiddels maken bijna een half miljoen huishoudens hier gebruik van. Hierdoor lijkt de regeling onder zijn eigen succes lijkt te bezwijken. Maar ik moet erbij zeggen dat het maar net is hoe je hier naar kijkt.
Gezien de klimaat doelstelling zijn we er allemaal zeer mee gebaat dat er meer wordt omgeschakeld naar echt groene stroom. Zie nog maar eens de uitleg van Arjen Lubach. In het vorige kabinet heeft de toenmalige minister Henk Kamp al aangekondigd dat hij de regeling wilde aanpassen en de regeling versneld wil versoberen en meer marktwerking wil toelaten.
Eigenlijk zou de huidige salderingsregeling tot 2023 blijven voortbestaan, maar het huidige kabinet heeft besloten om deze al in 2020 af te schaffen en te gaan vervangen door een zogeheten ‘terugleversubsidieregeling’. De definitieve uitwerking hiervan is nog niet bekend.

Hoe gaat dit er uit zien?

Eigenaren van zonnepanelen krijgen dan van de overheid een ‘subsidie’ over de elektriciteit die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet. Daarnaast gaan zij een vergoeding ontvangen van hun energieleverancier voor de geleverde zonnestroom. Nu is de markt voor energie al erg ondoorzichtig en bestaan er grote verschillen tussen energiebedrijven hoe ze prijzen en tarieven bepalen. Hoeveel energiebedrijven straks gaan betalen aan eigenaren van zonnepanelen mogen deze energiebedrijven dan zelf bepalen. Daarmee wordt het nog beter oppassen met welk bedrijf je in zee gaat. Het zal zo zijn dat het ene bedrijf een hogere vergoeding biedt, dan het andere.

Dan wordt het in de toekomst waarschijnlijk ook nog mogelijk om twee verschillende elektriciteitsleveranciers in de arm te nemen. Bijvoorbeeld één voor afname van elektriciteit en één voor teruglevering. Onder dit kabinet komt er in de nieuwe situatie meer ruimte voor marktwerking, maar of dit het voor de gebruiker overzichtelijker maakt, mag je wat mij betreft zeer te betwijfelen. Dit kan een extra rede zijn om zo snel mogelijk tot het aanschaffen van een zonnestroom-syteem over te gaan. De voorwaarden zijn tot 2020, nog duidelijk.

Terugverdienperiode: circa tien jaar?

Gemiddeld moet je er met de huidige salderingsregeling op rekenen dat je zonnepanelen in zeven tot tien jaar terugverdient. Maar ook het in de zonne-energie binnengeslopen begrip ‘terugverdientijd’ is zeer verwarrend en maakt het er niet overzichtelijke op als je niet precies begrijp wat er mee wordtbedoeld. Immers het is zeer afhankelijk van de verrekeningsfactoren die samenhangen met bijvoorbeeld nu de salderingsregeling. Of hoeveel je systeem blijft leveren aan elektriciteit na verloop van jaren. Wat krijg je vergoed voor de stroom die vanuit jouw zonnestroom-installatie terug wordt gevoerd in het elektriciteitsnet en hoeveel elektriciteit is het? Is dat zoals nu onder de salderingsregeling 1 op 1 of wordt dit anders en over hoeveel elektriciteit heb je het dan?

Terugverdientijd
Wat wordt onder het begrip ‘terugverdientijd’ nu eigenlijk precies bedoeld? Kort gezegd, bedoelt het weer te geven, welke de periode (tijd) er voor nodig is, om het bedrag (geld) dat wordt besteed aan de aanschaf van een zonnestroom-installatie (bv 8000 euro), bijeen gespaard te hebben door besparingen op de aankoop van elektriciteit, na een bepaalde periode (bv verlaging voorschot bedrag van -80 euro per maand) en op ‘break-even’ of ‘nul’ uitkomt (bv 8 jaar en 3 maanden).

Door de verlaging van de kosten op het inkopen van elektriciteit, door de zelf opgewekte elektriciteit met je zonnestroom-installatie, verlaag je de omvang van de inkoop en zo worden kosten bespaard. Al deze kostenbesparingen bij elkaar opgeteld na zullen na een bepaalde tijd (jaren), het bedrag van de investering evenaren. Die periode tot het ‘break-even’ moment wordt de ‘terugverdientijd’ genoemd.
Als het goed is begint daarna de periode dat je door de doorlopende kostenbesparing je investering in een zonnestroom-systeem echt een ‘opbrengst’ oplevert. Immers de kosten voor het systeem zijn verrekend en de elektriciteit die het systeem nu nog opbrengt is in feite voor jou ‘kosteloos’ en wat je hier door niet of minder aan elektriciteit hoeft in te kopen, is een echte opbrengst. Dit is naast dat je stroom echt groen is, de echte besparing die een eigen zonnestroom-systeem oplevert.

Lagere stroomrekening

Natuurlijk merk je zodra je zonnestroom-systeem aan gaat, direct al dat je minder elektriciteit gaat afnemen van je energieleverancier en je hierdoor een lagere stroomrekening zult krijgen. Maar het echte voordeel ontstaat dus pas na dat de ‘terugverdientijd’ is gepasseerd. Immers gedurende de ‘terugverdientijd’ wordt eerst je besparing ten laste gebracht van je investeringsbedrag.

Als de rente op spaargeld bijvoorbeeld laag is, en het tarief / de prijs voor elektriciteit elke keer stijgt zal die gunstig uit pakken en het rendement op je investering in een zonnestroom-installatie verhogen.
Volgens Milieu Centraal is de winst van zonnepanelen vergelijkbaar met een rente van 6 procent op een spaarrekening. In deze berekening is rekening gehouden met tussentijdse vervanging van de omvormer, maar niet met een eventuele subsidie of btw-teruggave op de aankoop en installatie van de panelen. Als je dit meerekent dan kan het rendement zelfs wel oplopen tot 11 procent en daarmee de terugverdientijd verkorten.

Levensduur zonnestroom-systeem

Het is dus van groot belang hoelang je zonnestroom-systeem mee gaat. Het elektriciteit blijft produceren en hoeveel elektriciteit het blijft produceren. Als een systeem circa 25 jaar meegaat, verdien je door de besparing die het je oplevert, circa drie tot vijf keer je initiële investering, de eigenlijke aanschafwaarde (plus eventuele rente) terug. Het is dus van groot belang dat je zonnestroom-systeem goed blijft werken. Eigenlijk is dit nog belangrijker, dan wat de overheid allemaal aan nieuwe regels bedenkt. De overheid is niet of amper te beïnvloeden en zeker niet over een periode van 25 jaar. Het zonnestroom-systeem dat jij op je dak laat plaatsen wel.

Langere levensduur en op termijn een hogere stroomproductie zijn de belangrijke factoren, die het succes van je investering in zonnestroom bepalen. Een hogere kwaliteit producten, als zonnepanelen en omvormer zal in eerste instantie een hogere investering vragen. Maar als het systeem dat je plaatst beter de tand des tijds doorstaat, een langer goed blijft werken en meer stroom blijft produceren, dan haal je niet alleen de periode van de terugverdientijd, maar blijft je systeem vervolgens ook nog lange tijd stroom produceren.
Staar je daarom niet blind op de initiële aanschafprijs, maar kijk ook naar hoelang garantieperiodes en productiegaranties van de noodzakelijke producten zijn. Hoe bijvoorbeeld de opbrengst aan opgewekte elektriciteit terugloopt door degradatie van de zonnecellen in de zonnepanelen. Wat de periode is dat verwacht wordt dat je omvormer storingsloos blijft werken?

Duidelijk is wel zo fijn

Hoe de nieuwe regeling er exact uit gaat zien, is nu nog niet bekend. De overheid is hierover nog in gesprek met marktpartijen en consumentenorganisaties. Wat we horen is dat de huidige minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft gezegd dat het uitgangspunt blijft dat je de zonnepanelen in maximaal zeven jaar terugverdient. Maar harde garanties zijn hier nu nog niet overbekend simpel weg omdat de regels nog niet zijn vastgesteld die gelden na 2020.

Het is ook nog onduidelijk wat de consequenties zijn voor consumenten die al zonnepanelen hebben aangeschaft. Wel heeft Wiebes toegezegd dat de nieuwe regeling ‘ook op een of andere verstandige manier rekening moet houden met de rechten van mensen die al in zone-energie hebben geïnvesteerd’. Hij zegt dat hij mensen niet wil afschrikken, maar onduidelijkheid en een overheid die in de lopende periode de regels aanpast, is nu niet direct de meest vertrouwenwekkende. Jammer, want de tijd dringt. Het klimaat wacht niet op de ‘boekhouders’ zoals Arjen Lubach zo fraai in zijn filmpje Groene Stroom uitlegt. Maar verontrustend vind ik het wel.

Neem nu zonnepanelen

Daarom wil ik mensen die het goede willen doen, opnieuw oproepen om wel te investeren in zonnepanelen Bijvoorkeur in goede kwaliteit zonnepanelen. De huidige regels zijn bekend en geleden nog tot 2020. De BTW-verrekening en hoe er wordt gesaldeerd is bekend, daarna volgt een ‘zachte’ overgangsregeling. Onze aarde is geen verdienmodel en ja onze toekomst is er mee verbonden. Het klimaat verdient betere keuzes, van onze overheid, van producenten in de zonne-energie branche, en van jou. Daarom wacht niet langer, doe het nu!

Contact opnemen
Bel: 085 877 1822 of stuur ons een e-mail via deze site: Harm Kiewit, Jan-Willem van Rijnberk of Ron de Waard helpen je snel op weg. “Nederland kan groener en moet duurzamer!”

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over zonnepanelen of PostcodeRoos EnergieCoöperaties? Neem contact op met EnergieAnders BV, Tilburg: www.zonnekeurinstallateur.nl of bel 085 877 1822

Jan-Willem van Rijnberk

Vindt je deze in formatie nuttig? Like ons op FaceBook