De Energie-coöperatie

Wil jij je elektriciteitsnota ook goedkoper? Sinds 1 januari 2017 is de energie belastingkorting verhoogd naar 10,13 cent per kWh (inclusief btw 12,22 cent). Hiermee is de energie belastingkorting van deze regeling gelijk aan de salderingsregeling voor particulieren (zonnepanelen op je eigen dak). Deze regeling garandeert deze belastingkorting voor 15 jaar. De regeling heet officieel: “Verlaagd tarief energiebelasting bij lokaal opgewekte energie”. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers, zowel particulieren als ondernemers, die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Een zo genoemde ‘postcoderoos’ bestaat uit het viercijferige postcodegebied waar de installatie is geplaats met de aangrenzende postcodegebieden er omheen: “Het bloemhart met de blaadjes er omheen”.

Het is nu echt tijd om samen te investeren in zonnepanelen via een ‘energiecoöperatie’.

 • Er komt geen ‘groen kabinet’
 • De rente op spaargeld is extreem laag (geen enkel rendement)
 • De hypotheekrente is eveneens historisch laag

EnergieAnders helpt je met een blauwdruk en een heldere businesscase. Wij hebben al in diverse steden en dorpen initiatieven succesvol geholpen om zelf groene stroom op te wekken. Met onze hulp ben je gegarandeerd van de juiste aanpak en weet je zeker dat je project ook kwalitatief word uitgevoerd en een bijdrage levert aan het milieuvraagstuk en ook de financiën van de deelnemers zijn er mee gebaat.

De Postcoderoos

Zonnepanelen zijn een prima duurzame toepassing om naar groen om te schakelen, maar niet iedereen woon in een huis met een geschikt dak om hierop zonnepanelen te plaatsen. Niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonne-energie en de investeringen voor een eigen systeem kunnen zo hoog zijn dat je eerst andere keuzes maakt. Daarnaast zijn veel mensen huiverig voor de ingreep op hun huis, immers zonnepanelen op je dak wordt door veel mensen nog altijd als niet fraai beoordeeld. Vervolgens wat als je wil verhuizen, terwijl de panelen hun aanschafwaarde nog niet hebben opgebracht? Samen investeren in een energiecoöperatie biedt voor al deze eventuele problemen de oplossing.

Goedkopere elektriciteitsnota, dat wil jij ook

Postcoderoos regeling biedt 15 jaar een gegarandeerde korting op de energiebelasting

Sinds 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting op energiebelasting. Sinds 1 januari 2017 is dit aantrekkelijke gemaakt door de energie belastingkorting te verhogen naar 10,13 cent per kWh (inclusief btw 12,22 cent). Hiermee is de energie belastingkorting van deze regeling gelijk aan de salderingsregeling voor particulieren (de regeling bij zonnepanelen op je eigen dak).
De regeling voor coöperaties en VVE’s heet: “Verlaagd tarief energiebelasting bij lokaal opgewekte energie”. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers, zowel particulieren als ondernemers, die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenoemde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. Die postcoderoos bestaat uit het viercijferige postcodegebied van de installatie plus de gebieden er omheen.

Hoe makkelijk wil je het hebben?

Wij hebben een uitgebreide presentatie over deze regeling en vertellen daarin over de juridische, organisatorische en financiële aspecten. Ook hebben wij aandacht voor de concrete actie’s die nodig zijn voor realisatie van ‘collectieve zonneparken’ inclusief een voorbeeld businesscase met rendementsberekening, garanties en verzekeringen. Op onze energiecoöperatie specialisten kun je een beroep doen en ze inschakelen bij alle formaliteiten die nodig zijn om een coöperatie op te zetten. Wij hebben al een aantal lokale energiecoöperaties mogen begeleiden bij het realiseren van een Postcoderoos en wij helpen bij diverse stappen in de oprichting. Zodat het nog makkelijker wordt om zelf een coöperatie op te richten. Op basis van de ervaringen van deze bestaande coöperaties hebben we een plan van aanpak ontwikkeld.

Start jij ook een energie-coöperatie?

Heb je ook interesse om in jouw buurt te starten met het oprichten van een coöperatie? Dit zijn de vijf eerste stappen die je moet nemen.

Stap 1: Vergewis je er van dat jij een ‘kartrekker’ bent en in jouw postcodegebied voldoende mensen, vrienden of collega’s hebt, die je ondersteunen bij dit initiatief. Om een succesvol postcoderoostraject te starten heb je uiteindelijk circa 20 deelnemers nodig die samen 70.000 kWh op jaarbasis aan stroom willen opwekken. Het is fijn als je al een ‘startploegje’ hebt, die je motiveren bij het doorlopen van het traject.

Stap 2: Vervolgen moet je binnen de postcoderoos een gebouweigenaar hebben die zijn dak ter beschikking stelt. Het dak dient aan enkele voorwaarden te voldoen zodat hier op een correcte wijze tenminste zo’n 300 zonnepanelen geplaats kunnen worden.

Enkel vuistregels hierbij zijn, de ligging van het gebouw, schaduw vrij dak, hoogte en bereikbaarheid, constructieve belasting, soort en leeftijd van de dakbedekking. Bereidheid medewerking te verlenen een extra kleinverbruikers aansluiting te realiseren.

Een belangrijke reden om dat te doen kan zijn het verbeteren van het imago of het binden van klanten of medewerkers.

Stap 3: Op basis van het ingeschatte stroombehoefte van de deelnemers, het beschikbare dak oppervlak kan EnergieAnders je helpen om een business case op te stellen hoe de werking van de coöperatie zal gaan lopen en hoeveel certificaten tegen welke transactieprijs beschikbaar zullen komen voor de deelnemers.

Stap 4: Vervolgens moet je naast je ‘startploegje’ mensen in de omgeving (de zogenaamde postcoderoos) enthousiast krijgen om mee te investeren en deel te nemen. EnergieAnders kan je helpen met bijvoorbeeld het opzetten van een informatieavond en hier een presentatie verzorgen over de werking van onze Postcoderoos-formule.

Stap 5: Als voldoende mensen inschrijven kun je volgens de blauwdruk van EnergieAnders de oprichting van de coöperatie uitrollen, alle overeenkomsten afsluiten en kan de coöperatie opdracht geven de installatie laten bouwen.

Turnkey en ‘stekker klaar’

EnergieAnders ondersteunen collectieve initiatieven van oriëntatiefase tot het “stekker klaar” opleveren van een Postcoderoos-coöperatie. Onze dienstverlening betreft de volgende aspecten:

 • Informeren van geïnteresseerden en initiatiefnemers over de regeling en de mogelijkheden die er zijn om collectief energie op te wekken,
 • Het uitwerken van de businesscase en ondersteunen bij zoeken naar en beoordelen van een geschikte locatie/dak,
 • Advisering in overleg met gebouweigenaar en vastleggen van afspraken met de gebouweigenaar in een overeenkomst,
 • Het in offerte aanbieden van de turnkey installatie en de contacten met de netwerkbeheerder,
 • Ondersteunen bij de werving van leden/deelnemers voor de coöperatie, middels presentaties en informatie op papier,
 • Verzorgen van ledenovereenkomst en ledenverklaring(certificaten), dit alles op basis van de beproefde blauwdruk van EnergieAnders,
 • Ondersteunen van het maken van afspraken met energiemaatschappijen voor levering van opgewekte zonne-energie van de coöperatie en de collectieve levering van de zelf opgewekte energie aan de leden van de coöperatie,
 • Verzorgen van de aanmelding bij de netwerkbeheerder, aanvragen van GvO’s (Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitaal certificaat waarmee bewezen kan worden waar en hoe de groene stroom is opgewekt. Een Garantie van Oorsprong wordt ook wel groencertificaat genoemd.
 • Aanmelden van de installatie bij de belastingdienst
 • Het verzorgen van een uitgebreide instructie aan de bestuurders van de coöperatie over de besturing van een coöperatie,
 • Nazorg en vraagbaak,

Een compleet pakket met alles wat je nodig hebt. Op basis van een eerste consult maakt EnergieAnders voor je een plan van aanpak en geven advies over de te nemen stappen. Onze ondersteuning is ook modulair in te zetten. In het startgesprek waarin wordt ingegaan op jullie specifieke situatie verzorgen wij een informatie ronde over alle belangrijke aspecten die met het succesvol opzetten van een Postcoderoos Energie coöperatie samenhangen.

Vervolgens beschikken we over goed leesbare model statuten -specifiek voor energiecoöperaties- de juiste methodiek voor de uitwerking van de business case, een formule met unieke grarantie en verzekeringsvoorwaarden waarmee EnergieAnders de coöperatie ontzorgt voor 15 jaar probleemloze stroomvoorziening met energiebelasting korting.

Unieke Postcoderoos formule

De “EnergieAnders PostcodeRoos formule” is een turn key uitgewerkte opzet, waarmee binnen een korte termijn een PostcodeRoos Energieproject kan worden gerealiseerd. EnergieAnders heeft een speciaal servicepunt opgezet om mensen die het initiatief nemen tot het opzetten van een PostcodeRoos te begeleiden en te ondersteunen en om hun inzet tot een succes te maken.

De kosten voor het EnergieAnders begeleidingspakket tot en met de turnkey oplevering van de zonnestroom-installatie bedragen eenmalig € 1.135 excl BTW.
Voor meer informatie over de Postcoderoosregeling kunt u contact opnemen met ons Postcoderoos Servicepunt.
Direct aan de slag? Neem dan contact op met Harm Kiewit, bel 085 877 1822

Heeft u vragen over zonne-energie of het toetsen van een Postcoderoosproject waarmee u al aan de slag bent, of het uitwerken van de business case, dan kunt u voor ondersteuning contact opnemen met EnergieAnders of stuur een e-mailbericht via deze site.

Contact opnemen
Bel: 085 877 1822 of stuur ons een e-mail via deze site: Harm Kiewit, Jan-Willem van Rijnberk of Ron de Waard helpen je snel op weg. “Nederland kan groener en moet duurzamer!”
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over zonnepanelen of PostcodeRoos EnergieCoöperaties? Neem contact op met EnergieAnders BV, Tilburg: www.zonnekeurinstallateur.nl of bel 085 877 1822
Jan-Willem van Rijnberk
Vindt je deze in formatie nuttig? Like ons op FaceBook