door Jan-Willem van Rijnberk zonnekeurinstallateur bij EnergieAnders, Tilburg.

Samen meer duurzaamheid

In 2009 was ik een van de deelnemers aan een cursustraject van anderhalfjaar over duurzaamheid. Tijdens die cursus over duurzaamheid kwamen we tot de conclusie dat we meer wilden doen dan leren over duurzaamheid en zelf ervaren van wat er mogelijk is om over te schakelen naar een hernieuwbare energie. Zo werd er door een zestal deelnemers aan dit traject op een samenkomst bij mij thuis in Tilburg, al snel besloten tot de oprichting van een nieuw bedrijf: EngerieAnders
Wij willen zelf een actieve rol spelen in het duurzamer maken van Nederland,
Wij willen duurzame energie brede toepasbaar maken voor mensen die ook willen omschakelen,
Wij zijn er van overtuigd dat een duurzamere samenleving eenvoudig te realiseren is,
terwijl we tenminste dezelfde levensstandaard kunnen houden.

Met het opwekken van schone energie kan iedereen zelf een bijdrage leveren aan het vergroten van het welzijn nu en voor onze kinderen met tenminste behoud van het huidige welvaartsniveau.

Onvoldoende ruimte op je eigen dak?

Dan is de Postcoderoosregeling misschien wat voor jou. Door de Postcoderoosregeling kun je toch meedoen met het opwekken van echt groene, duurzamen elektriciteit. De zonnepanelen worden samen geplaatst op een groot dak. Door middel van certificaten wordt je deelnemer in de coöperatie voor de omvang van jou stroomverbruik. Hierdoor ontvang je vrijstelling van energiebelasting. De postcoderoosregeling kent een looptijd van 15 jaar. Dat betekent dat je 15 jaar het profijt van deze regeling mag benutten. Reken maar eens uit wat je dat aan voordeel oplevert als je vanaf nu mee kunt doen…

EnergieAnders

Inmiddels is EnergieAnders BV uitgegroeid tot een betrouwbare Zonnekeur gecertificeerde installateur, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en zowel op de particuliere als zakelijke markt een vertrouwde positie heeft opgebouwd. EnergieAnders is een zelfsturende onderneming, met gedeelde eigendomsstructuur en is preferent gecertificeerde installateur voor topmerken zoals; SolarWatt, SunPower en SolarEdge.

Nu wil EnergieAnders ook mensen helpen, die tot nu toe nog geen gebruik konden maken van zonne-energie. Simpel, omdat zij geen geschikt omstandigheden hadden om zonnepanelen te laten plaatsen.

Energieverbruik

Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt elk jaar zo’n 3.600 kWh aan elektrische energie (stroom). De energiemix bestaat in Nederland voor het grootste deel uit fossiele brandstoffen. Behalve een uitstoot van ruim 2.000 kilogram CO2 per jaar, produceert een huishouden ook forse hoeveelheden NOx die bij verbranding vrijkomen. Het verstoken van aardgas – zo’n 1600 m3 per jaar – en het brandstofverbruik van vervoersmiddelen komt daar nog eens bovenop!
Gelukkig zijn er al vele huishoudens (en bedrijven, overheden en andere organisaties) die zelf investeren in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

EnergieAnders PostcodeRoos-formule

Huishoudens en bedrijven geen zonne-energie op het eigen dak kunnen produceren, kunnen nu een project starten waarbij zij dit wel in een gezamenlijk project kunnen doen. Door op geschikte daken in de buurt zonnepanelen te plaatsen met een PostcodeRoos-project komt nu direct duurzame zelf opgewekte groene stroom voor hen beschikbaar. Er zijn inmiddels al enkele van deze coöperatieve projecten uitgevoerd en met de verbeterde regeling van de overheid, sinds 1 januari 2016 zijn er enkele tientallen initiatieven gestart. EnergieAnders is blij te kunnen melden dat zij met haar deskundigheid initiatiefnemers heeft kunnen helpen om succesvol een Postcoderoos project te realiseren.

Zelf aan de slag?

EnergieAnders heeft een PostcodeRoos-formule uitgewerkt in de vorm van een EnergieCoöperatie, waarmee mensen direct aan de slag kunnen. De “EnergieAnders PostcodeRoos formule” is een turnkey uitgewerkte opzet, waarmee binnen een korte termijn een PostcodeRoos Energieproject kan worden gerealiseerd. EnergieAnders heeft daarom nu een servicepunt opgezet om mensen die het initiatief nemen tot het opzetten van een PostcodeRoos te begeleiden en te ondersteunen en om hun inzet tot een succes te maken.

PostcodeRoos EnergieCoöperatie opzetten

Iedereen die tot voor kort wel wilde investeren in zonne-energie, maar het nog niet kon, kan dit nu samen met anderen toch verwezenlijken. Samen sta je sterker. Je kunt elkaar helpen en stimuleren en anderen die nog niet overtuigd zijn aanspreken om ze ook mee te krijgen. Met een PostcodeRoos-Coöperatie maak je zonnestroom voor iedereen in jouw buurt of gemeente mogelijk. Dat wil zeggen stroom die echt duurzaam is.

Wat doet de EnergieCoöperatie?

Met de eigenaar van het dak wordt een gebruiksovereenkomst aangegaan, waarin is vastgelegd dat het dak gedurende tenminste 15 jaar gebruikt kan worden. Deze overeenkomst wordt notarieel vastgelegd in een Recht van Opstal en wordt dan ook automatisch kadastraal vastgelegd. De coöperatie zal gedurende tenminste 15 jaar een gezamenlijk gefinancierde zonnestroominstallatie exploiteren en duurzame stroom produceren voor de deelnemers.
De coöperatie sluit een overeenkomst met een energieleverancier die de zonnestroom zal afnemen en doorverkopen aan alle of een deel van de coöperatieleden.
De leden van de coöperatie ontvangen een korting op de energiebelasting die door de energieleverancier op de individuele energienota’s van de leden wordt verwerkt.
Het bestuur en de leden van de coöperatie kunnen er ook voor kiezen om een eventueel positief financieel rendement van de coöperatie uit te keren.

Wie kunnen deelnemen aan de EnergieCoöperatie?

In 2013 is binnen de SER een EnergieAkkoord gesloten tussen de overheid en maatschappelijke organisaties. Coöperaties en verenigingen van eigenaren die collectief duurzame energie opwekken, krijgen een verlaagd tarief van de energiebelasting.
De eerste schijf van nu 10,07 cent exclusief BTW hoeft niet te worden betaald. Deze korting, het schrappen van de eerste schijf, wordt gedurende 15 jaar gegarandeerd door de overheid (motie Jesse Klaver, nov 2014). Als de overheid besluit deze periode te verlengen, dan zal de coöperatie hierin mee gaan. Verkorten van de periode van 15 jaar is niet mogelijk.

Inclusief BTW kunnen de leden dus tot een verbruik van maximal 10.000 kWh een korting krijgen van 12,1847 cent per kWh die je zelf via de coöperatie opwekt. Inwoners (particulieren en bedrijven) die binnen het 4-cijferige postcodegebied (het hart van de roos) of een aangrenzend postode-gebieden (de blaadjes van de roos) hun stroommeter hebben, kunnen deelnemen.

De zonnestroom-installatie mag zowel in het hart als in een blaadje van de gekozen postcoderoos staan. Een deelnemer kan voor maximaal het eigen stroomverbruik deelnemen in de coöperatie. Daarbij geld teen absoluut maximum van 10.000 kWh per jaar. Niet-particulieren (bedrijven en andere organisaties) mogen niet meer dan 20% van het totale opbrengstrecht binnen de coöperatie bezitten.

PostcodeRoos Servicepunt 

EnergieAnders heeft een uitgewerkte blauwdruk om een PostcodeRoos EnergieCoöperatie op te zetten waarmee initiatienemers zo aan de slag kunnen. EnergieAnders adviseert de initiatiefnemers en begeleidt hen bij het doorlopen van de verschillende procedures. Indien jij ook van start wilt met een postcoderoos energie coöperatie en je wil je behoeden voor de eventuele valkuilen en profiteren van de kennis en het werk dat EnergieAnders al verzet heeft, neem dan contact met ons op. EnergieAnders verzorgt graag dit advies traject voor je of je nu in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant of in een andere provincie van Nederland aan de slag wil.

Bedrijven met voldoende beschikbaar dak oppervlak kunnen natuurlijk ook contact met ons opnemen. Deels om hun dak aan te melden, of om met de opzet van een PostcodeRoos project een deel van hun eigen energieverbruik af te dekken (maximaal 20% van de opgewekte energie) en de overige energie beschikbaar te maken voor hun medewerkers en personeelsleden of buren, in een PostcodeRoos EnergieCoöperatie. Zo bijdragen aan duurzaamheid en eveneens aan lagere kosten voor de elektriciteitsnota van het bedrijf zelf en de medewerkers.

Neem contact op
Bel: 085 877 1822 of stuur ons een e-mail via deze site: Harm Kiewit, Jan-Willem van Rijnberk of Ron de Waard helpen je snel op weg. “Nederland kan groener en moet duurzamer!”

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over zonnepanelen of PostcodeRoos EnergieCoöperaties? Neem contact op met EnergieAnders BV, Tilburg: www.zonnekeurinstallateur.nl of bel 085 877 1822

Jan-Willem van Rijnberk
Vindt je deze in formatie nuttig? Like ons op FaceBook