door Jan-Willem van Rijnberk zonnekeurinstallateur bij EnergieAnders, Tilburg.

Het terugvragen van de BTW op je investering in zonnepanelen werkt betrekkelijk eenvoudig. U kunt dat als consument met enige administratieve vaardigheid en discipline ook goed zelf doen. Het terugvragen van de BTW biedt u direct het voordeel dat u een besparing van tussen de 15 en 21% realiseert op de aanschaf van een zonne-energiesysteem. Een interessante mogelijkheid die uw investering nog aantrekkelijker maakt. Vanwege alle vragen die EnergieAnders hierover ontvangt, volgt daarom hier mijn extra uitleg over de 5 voorwaarden voor het terugvragen en de 5 stappen hoe u dit kunt doen.

Tijdelijk voordeel?
U moet begrijpen dat in de toekomst dit voordeel echter wel weer kan verdwijnen, omdat er op Europees niveau wordt gesproken over aanpassing van de regels en zo dit voordeel weg te repareren. Echter een wetswijziging duurt even en mag niet direct ingaan. Deze wijziging heeft ook nog wel behoorlijk wat voeten in de aarde, omdat ze niet alleen voor zonnepanelen kan en mag gelden. Maar goed, er is wel een indicatie om niet te gaan zitten wachten als u een zonnestroomsysteem wil aanschaffen.

In het bovengenoemde arrest Fuchs, heeft het Europese Hof bepaald dat het produceren van elektriciteit via zonnepanelen een economische activiteit is. In theorie betekent dit dat iedereen die zonnepanelen koopt en elektriciteit produceert en teruglevert aan het elektriciteitsnet een economische activiteit uitvoert en daardoor voortaan BTW-aangifte dient te doen. In de praktijk zijn particulieren in Nederland ontheven van BTW-aangifte en wordt hierover geen BTW-administratie gevoerd.

Administratieve stappen
Particulieren, die hun BTW over hun zonnestroom-systeem willen terugvragen, moeten juist wel administratieve stappen zetten. Zij kunnen in dit specifieke geval ook weer een verzoek doen om na de BTW-teruggave, opnieuw verder ontheffing te krijgen van het doen van BTW-aangifte.


De 5 voorwaarden voor terugvragen

  1. 
U bent als eindgebruiker een particuliere afnemer en nog geen ondernemer voor de BTW en u heeft geen BTW-nummer in uw bezit;
  2. De zonnepanelen zijn op/bij uw woning geïnstalleerd en u bent eigenaar van de woning en de zonnepanelen;
  3. De installatie is opgeleverd en in gebruik genomen na 20 juni 2013;
  4. De opgewekte zonnestroom wordt (deels) teruggeleverd aan het elektriciteitsnet;
  5. U bent minder dan € 1.883,- per kalenderjaar aan BTW verschuldigd over het systeem en valt daarmee onder de regeling “Kleine ondernemers” (KOR).


In 5 stappen uw BTW terugvragen
Stap 1
: Aanmelden startende onderneming
Bij de Belastingdienst meldt u zich aan als BTW-ondernemer. Formeel bent u ondernemer vanaf het moment dat u begint met stroomleveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum.

U moet u zich binnen vijf dagen daarna, als ondernemer hebben aangemeld via de website van de Belastingdienst. Vooraf aanmelden kan via het formulier “Opgaaf startende ondernemer” van de belastingdienst. Downloaden via de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Stap 2: Toekenning BTW-nummer
Binnen vijf werkdagen nadat de Belastingdienst uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen ontvangt u een zogenoemde ‘vaststelling’ met het aan u toegekende BTW-nummer.

De aangifte van de BTW verloopt digitaal via het portaal van de Belastingdienst. U ontvangt hier vervolgens per brief uw inlognaam en wachtwoord voor.

Stap 3: Omzetten kwartaal-aangifte naar jaaraangifte
U dient een verzoek in om aanpassing van de kwartaalaangifte naar jaaraangifte.

Stap 4: Digitaal BTW-aangifte doen
Vervolgens dient u elk kwartaal (of jaar) vóór een vooraf bepaalde datum de BTW-aangifte bij de Belastingdienst via het online portaal in te dienen.

De Belastingdienst biedt wel gelegenheid om per sms een herinnering te ontvangen aan uw BTW-aangiftetermijn, maar stuurt hier verder geen berichten of brieven over. Juist daarom is het verstandig de aangiftetermijn om te zetten van kwartaal naar jaar. Zo niet, dan dient u elk kwartaal vóór de vooraf bepaalde datum de BTW-aangifte digitaal bij de belastingdienst te hebben ingediend. Let op: Doe dit niet te laat, want als u te laat uw kwartaalaangifte doet, riskeert u een forse geschatte aanslag èn een boete!

Om de berekening van de BTW die u theoretisch zou moeten heffen over uw zonnestroom niet te lastig te maken, hanteert de Belastingdienst standaardbedragen (fortaits) voor de BTW die u op jaarbasis moet afdragen op basis van het vermogen van uw zonnepanelen. Deze zijn in de tabel hieronder af te lezen.

Opwekvermogen in Wattpiek Fortait (jaarbedrag)
      0  – 1000 €  20
1001 – 2000 €  40
2001 – 3000 €  60
3001 – 4000 €  80
4001 – 5000 € 100

Als eigenaar van een zonnestroomsysteem kunt u gebruik maken van de zogenaamde ‘Kleine-ondernemersregeling’ (KOR). Indien minder dan  € 1.883,- per kalenderjaar aan BTW verschuldigd is, komt men in aanmerking voor deze regeling en kan dan ook ontheffing krijgen voor de administratieve verplichting van het doen van BTW-aangifte.

Bij de BTW-aangifte over het kwartaal (jaar), waarin u de panelen koopt, vraagt u ook de BTW terug die u betaalde voor de aankoop en installatie van uw zonnestroom-systeem.

De Belastingdienst maakt het bedrag na verrekening van de betaalde en te vorderen BTW van het betreffende zonne-stroomsysteem, over op de uw bankrekening.

Stap 5: Ontheffing administratieve verplichtingen aanvragen 
Over het moment waarop u dit kunt doen is er helaas enige onduidelijkheid.  Dit omdat u blijkbaar een kans loopt dat de Belastingdienst de door u teruggevorderde BTW over de aanschaf weer van u terugvordert als u dit verzoek te snel indient.

De Belastingdienst meldt dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat particuliere bezitters van zonne-stroomsystemen worden beschouwd als ‘ondernemer voor de inkomstenbelasting’. De één leidt hier uit af dat u de ontheffing direct bij de aanvraag kunt doen, de ander raadt u aan hier drie tot vier jaar mee te wachten na de aanvraag voor verzoek teruggave van de BTW over de aanschaf van het zonnestroomsysteem.

Meer informatie: 
De Belastingdienst antwoordt op veel gestelde vragen over dit onderwerp op : www.rijksoverheid.nl en met eventuele extra vragen over uw specifieke situatie kunt u natuurlijk ook terecht bij de Belastingtelefoon: 008-0543.

Vindt u dit alles te ingewikkeld, laat u dan niet ontmoedigen en dit BTW-teruggaveverhaal geheel voor u verzorgen. Direct bij de aanschaf kan ik dit vanuit EnergieAnders gelukkig in een keer voor u regelen.
Overleg dit bij de aanvraag. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over zonnen-energie? Neem contact op met EnergieAnders BV, Tilburg: www.zonnekeurinstallateur.nl
of bel 085 877 1822

Jan-Willem van Rijnberk

Vindt u deze in formatie nuttig? Like ons op FaceBook